Objednávky, faktúry, verejné obstarávanie

minulé roky tu...

2018 - Faktúry

2018_faktury_012018.pdf
2018_faktury_022018.pdf
2018_faktury_032018.pdf
2018_faktury_042018.pdf
2018_faktury_052018.pdf
2018_faktury_062018.pdf
2018_faktury_072018.pdf
2018_faktury_082018.pdf
2018_faktury_092018.pdf
2018_faktury_102018.pdf
2018_faktury_112018.pdf
2018_faktury_122018.pdf


2017
2017_faktury_012017.pdf
2017_faktury_022017.pdf
2017_faktury_032017.pdf
2017_faktury_042017.pdf
2017_faktury_052017.pdf
2017_faktury_062017.pdf
2017_faktury_072017.pdf
2017_faktury_082017.pdf
2017_faktury_092017.pdf
2017_faktury_102017.pdf
2017_faktury_112017.pdf
2017_faktury_122017.pdf
2018 - Objednávky

2018_objednavky_01A2018.pdf
2018_objednavky_01B2018.pdf
2018_objednavky_01C2018.pdf
2018_objednavky_02A2018.pdf
2018_objednavky_02B2018.pdf
2018_objednavky_02C2018.pdf
2018_objednavky_03A2018.pdf
2018_objednavky_03B2018.pdf
2018_objednavky_03C2018.pdf
2018_objednavky_04A2018.pdf
2018_objednavky_04B2018.pdf
2018_objednavky_04C2018.pdf
2018_objednavky_05A2018.pdf
2018_objednavky_05B2018.pdf
2018_objednavky_05C2018.pdf
2018_objednavky_06A2018.pdf
2018_objednavky_06B2018.pdf
2018_objednavky_06C2018.pdf
2018_objednavky_072018.pdf
2018_objednavky_082018.pdf
2018_objednavky_09A2018.pdf
2018_objednavky_09B2018.pdf
2018_objednavky_09C2018.pdf
2018_objednavky_10A2018.pdf
2018_objednavky_10B2018.pdf
2018_objednavky_10C2018.pdf
2018_objednavky_11A2018.pdf
2018_objednavky_11B2018.pdf
2018_objednavky_11C2018.pdf
2018_objednavky_12A2018.pdf
2018_objednavky_12B2018.pdf

2017
2017_objednavky_01A2017.pdf
2017_objednavky_01B2017.pdf
2017_objednavky_01C2017.pdf
2017_objednavky_02A2017.pdf
2017_objednavky_02B2017.pdf
2017_objednavky_02C2017.pdf
2017_objednavky_03A2017.pdf
2017_objednavky_03B2017.pdf
2017_objednavky_03C2017.pdf
2017_objednavky_04A2017.pdf
2017_objednavky_04B2017.pdf
2017_objednavky_04C2017.pdf
2017_objednavky_05B2017.pdf
2017_objednavky_05C2017.pdf
2017_objednavky_06A2017.pdf
2017_objednavky_06B2017.pdf
2017_objednavky_06C2017.pdf
2017_objednavky_07A2017.pdf
2017_objednavky_08A2017.pdf
2017_objednavky_08B2017.pdf
2017_objednavky_08C2017.pdf
2017_objednavky_09A2017.pdf
2017_objednavky_09B2017.pdf
2017_objednavky_09C2017.pdf
2017_objednavky_10A2017.pdf
2017_objednavky_10B2017.pdf
2017_objednavky_10C2017.pdf
2017_objednavky_11A2017.pdf
2017_objednavky_11B2017.pdf
2017_objednavky_11C2017.pdf
2017_objednavky_12A2017.pdf
2017_objednavky_12B2017.pdf

  Spojená škola internátna,

     SNP 1653/152 Považská Bystrica
     s organizačnými zložkami :

 Súčasťou školy je: 
 Centrum špeciálnopedagogického poradenstva,
 školská jedáleň, školský internát a školský klub.

ekonomický úsek         

042/4328463

riaditeľ školy, pedagogický zástupca

042/4261427

riaditeľka školskej jedálne 

042/4261426

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva  - CŠPP 

042/4261428

mail

mail

fax

042/4328463

web stránka: spojenaskolainternatnapb.edupage.org

Zriaďovateľ školy:      

Krajský školský úrad v Trenčíne

                                     

Hviezdoslavova 3

                                     

Trenčín

Súhrnné správy

2016_suhrnna-sprava_IIIQ2016.pdf
2017_suhrnna-sprava_IIIQ2017.pdf
2017_suhrnna-sprava_IVQ2017.pdf
2018_suhrnna-sprava_IIQ2018.pdf
2018_suhrnna-sprava-nad-5000-IIIQ-2018.pdf
VO-Suhrnna-sprava-nad-5000-II-Q-2018.pdf
2018_suhrnna-sprava_IVQ2018.pdf
2018 -
Verejné obstarávanie

vyzva-na-predlozenie-ponuky_2018001.pdf
Vyzva-na-predlozenie-ponuky_2018002.pdf
Vyzva-na-predlozenie-ponuky_2018003.pdf
Vyzva-na-predlozenie-ponuky_2018004.pdf
Vyzva-na-predlozenie-ponuky_2018005.pdf
Vyzva-na-predlozenie-ponuky_2018006.pdf

2017

2017_vyzva-na-predkladanie-ponuk_2017007.pdf
2017_vyzva-na-predkladanie-ponuk_2017006.pdf
2017_vyzva-na-predkladanie-ponuk_2017005.pdf
Zmluva-o-dielo-11542017.pdf
2017_vyzva-na-predkladanie-ponuk_2017004.pdf
Zmluva-o-poskytnuti-sluzieb-stavebneho-dozoru-82017.pdf
Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-92017.pdf

Výzva SŠI PB - stavebný dozor,
Príloha č. 1 - Spôsob určenia ceny - excel,
Príloha č. 2 - zmluva o výkone stavebného dozoru - word,
Príloha č. 3 - rozpočet

Mandatna-zmluva-62017.pdf
2017_Vyzva-externe-riadenie-projektu-OPKZP.pdf
2017_Priloha-c-2-Navrh-zmluvy.pdf